top of page

Prizma Middenschool Izegem 
Hier groeit talent!
 

Pedagogisch project1.png
Home: Welcome

Welkom op
Prizma Middenschool Izegem

Visie van de Prizma middenschool Izegem

Hier groeit talent

 

We willen een school zijn die kwaliteitsvol onderwijs aanbiedt, waar leerlingen ruimte krijgen om te groeien, te reflecteren over eigen gedrag en de samenleving, talenten te ontdekken en zich te ontplooien. We helpen de leerlingen zich te oriënteren in hun verdere studieloopbaan en in de maatschappij. We doen dit in een sfeer van wederzijds respect met aandacht voor het welbevinden van alle betrokkenen.

 

 

Ons engagement…

 

We maken school met een volledig team.

 

Leerkrachten zijn een belangrijke schakel in het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs. We streven naar enthousiaste, competente leraren die met fierheid voor de klas staan. Vakinhoudelijk en vakdidactisch laten we ons inspireren door Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

Onze school is een reflectie van de samenleving waarin we elkaar leren waarderen en met elkaar leren omgaan.

We werken aan een veilig leer- en leefklimaat. Onze school is een plaats waar iedereen zichzelf mag zijn, waar je fouten mag maken en eruit kunt leren. We doen dit op een herstelgerichte manier om in verbinding te blijven met elkaar.

 

We streven naar goeie communicatie tussen leerlingen, ouders en het schoolteam. Duidelijke leefregels zorgen voor structuur. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid.  

 

We bereiden leerlingen voor op de tweede graad.

Studieaanbod

Tweede leerjaar A

Je werkt verder aan je algemene vorming die een brede waaier aan mogelijkheden biedt in de tweede graad.

DSC_0126.JPG

Tweede leerjaar B

Via het ontdekkingstraject van 11 lesuren, krijg je de typische vaardigheden van je basisoptie onder de knie en ontdek je welke richting je uit wil in de tweede graad.

DSC_0115.JPG
DSC_0047.JPG

Eerste leerjaar A

Je hebt je getuigschrift basisonderwijs op zak en je bent op zoek naar een goede algemene vorming die de weg opent naar heel wat mogelijkheden in het tweede jaar en in de aansluitende tweede graad. We bieden een brede waaier van mogelijkheden.

DSC_0136.JPG

Eerste leerjaar B

Je hebt het buitengewoon basisonderwijs met succes beëindigd en je krijgt het advies voor 1B of je verlaat de lagere school met of zonder getuigschrift of je verlaat het vijfde leerjaar als twaalfjarige. Je bent enorm geïnteresseerd in techniek en krijgt de lesinhouden graag op een trager tempo aangeboden.

bottom of page