top of page

Prizma Middenschool Izegem 
Wij waarderen leren!
Opendeuravond
Vrijdag 21 april 16.00 - 20.00 uur

DSC_0139.JPG
Home: Welcome

Welkom op
Prizma Middenschool Izegem

Prizma Middenschool Izegem biedt kwaliteitsvol katholiek onderwijs aan voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. Dit gebeurt met respect voor ieders eigenheid en in dialoog met alle betrokkenen. Zo kunnen onze leerlingen uitgroeien tot weerbare, zelfstandige mensen die hun weg kunnen vinden in deze snel veranderende samenleving.
 

Prizma middenschool Izegem wil talent laten groeien onder het motto “Wij waarderen leren”.

Wij – leren leven
We zijn een warme, levendige school waar iedereen - leerlingen, leerkrachten en ouders - zich “thuis” mogen voelen en zich “jeunen”. We zetten in op verbondenheid waarbij respect en verantwoordelijkheid sleutelbegrippen zijn. 

Waarderen – leren kiezen
We geven leerlingen het nodige vertrouwen om op een positieve manier al hun talenten te laten ontplooien. In een samen gedragen zoekproces leren onze jongeren kiezen,
beslissen en handelen.
Waarderen betekent waarden. Op onze school hechten we veel belang aan beleefdheid, respect, orde, netheid en stiptheid. We vatten dit samen in het letterwoord bRons met de nadruk op R van respect.

Leren – leren leren
We bieden een degelijke, brede algemene vorming met aandacht voor de specifieke noden van elke jongere. Ook onze leraren vormen zich constant bij. Onze school is een 'leerschool' voor alle partijen.

Studieaanbod

Tweede leerjaar A

Je werkt verder aan je algemene vorming die een brede waaier aan mogelijkheden biedt in de tweede graad.

DSC_0126.JPG

Tweede leerjaar B

Via het ontdekkingstraject van 11 lesuren, krijg je de typische vaardigheden van je basisoptie onder de knie en ontdek je welke richting je uit wil in de tweede graad.

DSC_0115.JPG
DSC_0047.JPG

Eerste leerjaar A

Je hebt je getuigschrift basisonderwijs op zak en je bent op zoek naar een goede algemene vorming die de weg opent naar heel wat mogelijkheden in het tweede jaar en in de aansluitende tweede graad. We bieden een brede waaier van mogelijkheden.

DSC_0136.JPG

Eerste leerjaar B

Je hebt het buitengewoon basisonderwijs met succes beëindigd en je krijgt het advies voor 1B of je verlaat de lagere school met of zonder getuigschrift of je verlaat het vijfde leerjaar als twaalfjarige. Je bent enorm geïnteresseerd in techniek en krijgt de lesinhouden graag op een trager tempo aangeboden.

bottom of page