top of page
Classroom Furnitures


STEM-WETENSCHAPPEN

Dhr. Beheydt over STEM-wetenschappen:

 

Waarmee maak je kennis?

 • Je verkent interessegebieden waarin STEM een belangrijke rol speelt: mechatronica, communicatie- en informatietechnologie, levenswetenschappen & constructies en ruimtelijke ontwikkeling.

 • je illustreert de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en met de maatschappij;

 • je onderzoekt behoeften, vragen en problemen en ontwerpt een oplossing die voldoet aan vooropgestelde criteria. Je zet hiervoor zelfgemaakte modellen in;

 • je ontwikkelt inzicht in onderzoeks- en ontwerpmethoden. De klemtoon ligt hier voornamelijk op het ontwikkelen en in mindere mate op het realiseren.

 

Wat leer je?

 

 • In STEM-wetenschappen ligt de nadruk op onderzoek van een behoefte, randvoorwaarden en beperkingen bij het ontwerpen van mogelijke oplossingen;

 • je doorloopt een probleemoplossend proces en wendt kennis en vaardigheden uit meerdere STEM-disciplines aan waarbij je de gemaakte keuzes argumenteert;

 • je wendt methoden (zoals onderzoek) aan;

 • je gebruikt meetinstrumenten, meetmethoden en hulpmiddelen;

 • je gaat om met grootheden, eenheden, grafieken, tabellen, determineertabellen en diagrammen;

 • je gebruikt aangereikte en zelf ontwikkelde modellen;

 • je schenkt tijdens het hele proces voldoende aandacht aan duurzaamheid.

 • je linkt STEM-beroepen en -opleidingen aan inhouden.

bottom of page